Kurzy ZADARMO

preplácané úradom práce cez projekt
Zručnosti pre trh práce

Nepremeškaj príležitosť na vzdelávanie a využi ju ešte dnes. Ak si evidovaný na úrade práce, zamestnaný, alebo si na materskej dovolenke môžeš získať nové vedomosti a rekvalifikovať sa bez akýchkoľvek nákladov.

Administratívny a marketingový špecialista
Rozvoj komunikačných zručností v osobnom a telefonickom styku
Rezvoj komunikačných zručností v obchodnom styku - TOP PREDAJCA
MS Office v praxi

Administratívny a marketingový špecialista

Cieľom kurzu je komplexná príprava na moderné požiadavky spoločností v administratíve.

Absolventi tohto kurzu budú schopní vytvárať rozsiahlejšie dokumenty a následne ich upravovať využitím nástrojov uľahčujúcich prácu s dokumentom. Budú vedieť využívať pokročilejšie matematické a logické funkcie. Dokážu vytvárať, upravovať a formátovať tabuľky.
Absolventi  kurzu získajú znalosti potrebné na spracovanie dát, prípravu podkladov, ako sú reporty, grafické výstupy, prezentácie, formuláre a iné. Naučia sa vytvárať aj funkčné marketingové kampane na sociálnych sieťach.

Kurz je rozdelený do 4 vzdelávacích častí a je koncipovaný pre spoznanie informačných systémov a ich následné využitie v praxi.

V prvej časti uchádzača oboznámime so základnými nástrojmi v prostredí informačných technológií PC, Internet, E-mail, Chat. V druhá časti sa zameriame na prácu so základnými softwermi: Word, Excel, Outlook, PowerPoint a ich použitím v praxi. Tretia časť je zostavená pre školenie na prípravu marketingových kampaní v prostredí sociálnych a informačných sietí, kde sa uchádzači naučia pripravovať marketingovú stratégiu a vytvárať marketingové materiály . Štvrtá časť je venovaná profesionálnej  komunikácii v mailovom, telefonickom a osobnom styku.

Miesto konania kurzu: Prešov /online prostredníctvom aplikácie zoom

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR pre nezamestnaných evidovaných na UP/Cena pre samoplatcov: 580 €

Rozvoj komunikačných zručností v osobnom a telefonickom styku

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí potrebujú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a pracujú, alebo majú záujem pracovať  v styku so zákazníkom

Cieľom školenia je absolventov naučiť správne komunikovať v osobnom a telefonickom styku, zlepšiť ich komunikačné a prezentačné zručnosti. Kurz sa orientuje na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Vďaka kurzu dokážu účastníci zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti. Obsah kurzu je zameraný na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie. Absolventi kurzu budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať so zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaje vhodnou argumentáciou. Absolventi kurzu sú pripravení okamžite obsadiť pozície v obchodných a odbytových oddeleniach spoločností ako predajcovia, obchodníci a telefonisti.

Kto by mal absolvovať tento kurz:

  • Zamestnanci, ktorí majú priamy osobný alebo telefonický styk s klientmi.
  • Všetci, ktorí chcú zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti v osobnom a telefonickom kontakte.

Po ukončení kurzu účastníci budú schopní:

  • Aplikovať princípy efektívnej komunikácie v osobnom aj telefonickom styku.
  • Použiť techniky aktívneho počúvania a empatie na zlepšenie interakcie s ostatnými.
  • Identifikovať a riešiť komunikačné bariéry a konfliktné situácie.
  • Budovať dôveru a dlhodobé vzťahy s klientmi.
  • Efektívne riadiť náročné a konfliktné situácie v komunikácii.

Tento kurz je skvelou investíciou pre každého, kto chce svoje komunikačné zručnosti zdokonaliť a stať sa úspešným.

Miesto konania kurzu: Prešov /online

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR /Cena pre samoplatcov: 350 

 

MS Office v praxi

MS Office  v praxi je kurz, ktorý sa zameriava na efektívne využitie produktivity a kreativity vo firme pomocou balíka Microsoft Office .
Tento kurz je určený pre tých, ktorí sú začiatočníci v používaní MS Office, ale aj pre tých, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaliť a zlepšiť využívanie týchto nástrojov.

Kurz sa zameriava na praktickú aplikáciu nástrojov MS Office  v rôznych oblastiach podnikania, vrátane správy dokumentov, komunikácie, vytvárania prezentácií, práce s tabuľkami a používania efektívnych spôsobov organizácie práce. Študenti sa naučia používať nástroje, ako je Word, Excel, PowerPoint, Teams a Outlook, aby boli efektívnejší v práci a zlepšili svoju produktivitu. Kurz zahŕňa viaceré témy vrátane tvorby a formátovania dokumentov, vytvárania prezentácií a používania vizuálnych prvkov, vytvárania a editovania tabuliek a grafov, správy e-mailovej komunikácie a organizácie kalendára a úloh. Študenti sa tiež naučia, ako používať pokročilé funkcie a nástroje, ktoré zvyšujú efektivitu a zlepšujú prácu v tíme, ako je napríklad používanie spoločných dokumentov, vytváranie a zdieľanie kalendárov a úloh, a používanie video konferencií a chatov pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu.

Po absolvovaní tohto kurzu študenti budú mať lepšie
pochopenie a zručnosti na efektívne používanie nástrojov MS Office , čo im pomôže zvýšiť svoju produktivitu a zlepšiť svoju pracovnú efektivitu.

Miesto konania kurzu: Prešov /online

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR pre nezamestnaných evidovaných na UP /Cena pre samoplatcov: 580 €

 

 

Povedali o nás