Kurzy ZADARMO

preplácané úradom práce cez projekty
KOMPAS+ / REPAS+ / Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Nepremeškaj príležitosť na vzdelávanie a využi ju ešte dnes. Ak si evidovaný na úrade práce, zamestnaný, alebo si na materskej dovolenke môžeš získať nové vedomosti a rekvalifikovať sa bez akýchkoľvek nákladov.

Administratívny a marketingový pracovník
Rozvoj komunikačných zručností v osobnom a telefonickom styku - TOP PREDAJCA
MS Office v praxi

Administratívny a marketingový pracovník

Cieľom kurzu je komplexná príprava na moderné požiadavky spoločností v administratíve.

Absolventi tohto kurzu budú schopní vytvárať rozsiahlejšie dokumenty a následne ich upravovať využitím nástrojov uľahčujúcich prácu s dokumentom. Budú vedieť využívať pokročilejšie matematické a logické funkcie. Dokážu vytvárať, upravovať a formátovať tabuľky.
Absolventi  kurzu získajú znalosti potrebné na spracovanie dát, prípravu podkladov, ako sú reporty, grafické výstupy, prezentácie, formuláre a iné. Naučia sa vytvárať aj funkčné marketingové kampane na sociálnych sieťach.

Kurz je rozdelený do 4 vzdelávacích častí a je koncipovaný pre spoznanie informačných systémov a ich následné využitie v praxi.

V prvej časti uchádzača oboznámime so základnými nástrojmi v prostredí informačných technológií PC, Internet, E-mail, Chat. V druhá časti sa zameriame na prácu so základnými softwermi: Word, Excel, Outlook, PowerPoint a ich použitím v praxi. Tretia časť je zostavená pre školenie na prípravu marketingových kampaní v prostredí sociálnych a informačných sietí, kde sa uchádzači naučia pripravovať marketingovú stratégiu a vytvárať marketingové materiály . Štvrtá časť je venovaná profesionálnej  komunikácii v mailovom, telefonickom a osobnom styku.

Miesto konania kurzu: Prešov /online prostredníctvom aplikácie zoom

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR /Cena pre samoplatcov: 580 €

Rozvoj komunikačných zručností v osobnom a telefonickom styku – TOP PREDAJCA

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v obchodnom styku.

Cieľom školenia je absolventov naučiť správne komunikovať v obchodnom a telefonickom styku, zlepšiť ich komunikačné a prezentačné zručnosti. Kurz sa orientuje na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Vďaka kurzu dokážu účastníci zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti. Obsah kurzu je zameraný na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie. Absolventi kurzu budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať so zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaje vhodnou argumentáciou. Absolventi kurzu sú pripravení okamžite obsadiť pozície v obchodných a odbytových oddeleniach spoločností ako predajcovia, obchodníci a telefonisti.

V rámci kurzu budete mať možnosť získať nové poznatky a skúsenosti od skúsených predajcov, ktorí Vám poskytnú užitočné rady a tipy, ako dosiahnuť svoje ciele a stať sa úspešným predajcom. Tento kurz je skvelou investíciou pre každého, kto chce svoje predajné zručnosti zdokonaliť a stať sa úspešným v oblasti predaja.

Miesto konania kurzu: Prešov /online

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR /Cena pre samoplatcov: 550 €

MS Office v praxi

MS Office  v praxi je kurz, ktorý sa zameriava na efektívne využitie produktivity a kreativity vo firme pomocou balíka Microsoft Office .
Tento kurz je určený pre tých, ktorí sú začiatočníci v používaní MS Office, ale aj pre tých, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaliť a zlepšiť využívanie týchto nástrojov.

Kurz sa zameriava na praktickú aplikáciu nástrojov MS Office  v rôznych oblastiach podnikania, vrátane správy dokumentov, komunikácie, vytvárania prezentácií, práce s tabuľkami a používania efektívnych spôsobov organizácie práce. Študenti sa naučia používať nástroje, ako je Word, Excel, PowerPoint, Teams a Outlook, aby boli efektívnejší v práci a zlepšili svoju produktivitu. Kurz zahŕňa viaceré témy vrátane tvorby a formátovania dokumentov, vytvárania prezentácií a používania vizuálnych prvkov, vytvárania a editovania tabuliek a grafov, správy e-mailovej komunikácie a organizácie kalendára a úloh. Študenti sa tiež naučia, ako používať pokročilé funkcie a nástroje, ktoré zvyšujú efektivitu a zlepšujú prácu v tíme, ako je napríklad používanie spoločných dokumentov, vytváranie a zdieľanie kalendárov a úloh, a používanie video konferencií a chatov pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu.

Po absolvovaní tohto kurzu študenti budú mať lepšie
pochopenie a zručnosti na efektívne používanie nástrojov MS Office , čo im pomôže zvýšiť svoju produktivitu a zlepšiť svoju pracovnú efektivitu.

Miesto konania kurzu: Prešov /online

Termíny kurzov: kurzy otvárame každý mesiac

Cena kurzu: ZADARMO cez UPSVaR /Cena pre samoplatcov: 580 €

 

Povedali o nás