Close

GDPR APLIKÁCIA

Komplexná podpora pre riešenie
a správu GDPR agendy vo vašej firme

dohodnite si stretnutieregistrovať

Aplikácia JUDICIUM GDPR prináša unikátny prístup k správe a riadeniu agendy ochrany osobných údajov (OÚ) v prostredí malých a stredných firiem.

ČO UMOŽŇUJE APLIKÁCIA JUDICIUM GDPR

Umožňuje zadávanie informácií týkajúcich sa agendy ochrany OÚ z prostredia povinných subjektov (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ) a zmenu týchto informácií v prípade potreby. Na základe vložených informácií aplikácia umožňuje tvorbu procesného, aplikačného či retenčného katalógu o spracovaní OÚ a základnú analýzu rizík s tým spojených. Generuje, archivuje a umožňuje tlač či zasielanie dokumentácie nevyhnutnej pre prípad potreby preukázania plnenia zákonných povinností. V prípade zmeny vložených informácií alebo zmeny legislatívy automaticky vykoná zmeny vo všetkých katalógoch a vygeneruje novú aktualizovanú dokumentáciu. Obsahuje e-learningové školenie o povinnostiach súvisiach s ochranou OÚ pre osoby, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Zabezpečuje manažment bezpečnostných incidentov a splnenie informačných povinností s tým spojených a mnoho ďalších funkcionalít.

AKO APLIKÁCIU SPRÁVNE POUŽIŤ – ŠKOLENIA

Kvalita výstupov aplikácie je priamo úmerná kvalite informácií zadaných jej používateľom, z dovôdu čoho je potrebné jej napĺňaniu venovať náležitu pozornosť. Pre všetkých, ktorí chcú pri vypĺňaní aplikácie postupovať korektne alebo ktorí si nie sú istí, ako a či vôbec s ňou pracovať, je možné zúčastniť sa úvodného školenia na jej použitie. Prihlásiť sa na školenie môžete tu.

DIZAJN A BEZPEČNOSŤ DÁT

Aplikácia je naprogramovaná v modernom jazyku Go od firmy Google a je prevádzkovaná na zabezpečených serveroch firmy Microsoft v rámci cloud riešenia Azur. Využíva jednoduchý dizajn, ktorý je responzívny a použiteľný aj na mobilných zariadeniach.

Balíky služieb

Basic

300,- € ročne

Prístup k aplikácii a jej využitie pre správu a riadenie GDPR agendy:

 • procesné katalógy
 • aplikačné katalógy
 • zoznam aktív (OÚ)
 • zoznam sprostredkovateľov
 • zoznam oprávnených osôb
 • základná analýza rizík pri spracúvaní OÚ
 • e-Learning pre oprávnené osoby
 • manažment bezpečnostných incidentov
 • vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach Generovanie a aktualizácia dokumentácie:
  • smernica na ochranu OÚ
  • menovanie zodpovednej osoby
  • zmluvy so sprostredkovateľmi
  • retenčný katalóg a iné.

Ceny sú vrátane DPH.

registrovať

Basic Plus

600,- € ročne

Nadštandardné služby

 • Prístup k aplikácii a jej využitie v rozsahu balíka služieb BASIC
 • AD HOC konzultácie v rozsahu 10 hodín/rok
 • Vypracovanie posúdenia vplyvu podľa § 42 zákona o ochrane OÚ
 • Zabezpečenie predchádzajúcej konzultácie posúdenia vplyvu podľa § 43 zákona o ochrane OÚ
 • Individuálny návrh opatrení na odstránenie rizík pri spracúvaní OÚ
 • Vypracovanie indvidualizovaných súhlasov so spracúvaním OÚ

Ceny sú vrátane DPH.

registrovať

Verzia PRO

ponuka na vyžiadanie

 • Služby v rozsahu balíka BASIC PLUS
 • Činnosť zodpovednej osoby
 • Asistencia pri implementácii opatrení na odstránenie rizík

napíšte nám

KONTAKT

Dohodnite si stretnutie s našim GDPR špecialistom


COM 2 BIZ, spol. s r.o.

Lipová 4987/1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel.: 0850 500 123

gdpr@com2biz.sk